Om AT trädgård AB och mig, Anne

Mitt stora intresse för trädgård och dess betydelse för oss människor har alltid legat mig varmt om hjärtat. Alla miljöer är viktiga och att de får rätt planering är lika viktigt.

Jag arbetar med glädje med allt från privata trädgårdar stora eller små, till förnyelse av gamla trädgårdar där vi hittar nya oaser för dem som bor där.

Det kan vara en radhus- eller en villaträdgård, barnens uterum som ska passa både för lek och lärande eller de äldres boende, för rogivna stunder i skuggan. Där kan man sitta och  minnas sin egen trädgård.
Eller bostadsområden där den egna gården som man delar med flera andra, nu får gemensamma utrymmen för allas glädje och behov.

Jag ställer höga krav på alla växter som vi arbetar med.
För mig är det viktigt att vi får växter som är E-certifierade växter och som är anpassade efter våra svenska förhållanden, så att de etablerar sig väl.

Närodlat är också något jag strävar efter
och att kvalitet på den jord vi använder är anpassad för den aktuella planteringen.

Välkommen att ta kontakt!