Ekerö

Det här var en ny anläggning där marken sluttar i 45 gr vinkel. Då är det mycket att ta hänsyn till för att hålla massorna på plats.