Radhus i södra Stockholm

Gamla massor och planteringar grävdes bort, endast en stor fin Magnolia blev kvar.

Vi bygger även upp en 70cm hög mur av mursten från Bender, lägger ut grå Steppingstone samt Dansk sjösten.

Grafitgrå steppingstone