Samfällighetsförening

.

Nyplatering av gräsmatta i full gång och en  Avunbok-häck som har löven kvar hela vintern

Men det var så här det såg ut när vi kom:

Allt grävdes bort, gmala plattor, buskar, träd, vresrosor och ogräsjord.

Det som sen ska bli en gång grävs ur

Sen växer det fram

 Här ser vi en bra marktäckare. Busken heter liten Stephandra och här finns också rödbladig smällspirea.

Plattor valdes från Starka- Old town cirkel samt Steppingstone

 Bergsbambu samt höga gräs.

Lekhuset blev en sandlåda men också en kiosk för sommarens lekar. Plattorna är från Starka.