Villa i södra Storstockholm

De färdiga planteringarna i stenpartierna upp mot huset

Höga slänter, mursten anläggs

Trappan i kombination med muren

.

Vägen hem!

Det är full sol på planteringsytorna så växter valdes som tål torka. Det vi ser är Lammöron.

Lavendel, sandmalört och timjan