Skötsel

Den färdiga trädgården eller anläggningen kräver också regelbunden skötsel.
Vi utför de tjänster ni behöver för att få en trivsam utemiljö år från år.

Det kan handla om slyröjning, häckklippning, beskärning, fylla på med ny jord, täckbark eller kanske att fylla i plantor och buskar som dött och gjort hål i en annars tät och fin plantering.